HÌNH ẢNH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ DẠO CHƠI NGOÀI TRỜI

NĂM HỌC 2017-2017

Sáng ngày 30 tháng 9 năm 2017 trường tổ chức chuyên đề dạo chơi ngoài trời cho trẻ hoạt động.

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Nhẫn

Độ tuổi: 5-6 tuổi

Sau đây, là một số hình ảnh: